نویسنده: محمد تقوی
تعداد عنوان ها: 8
ادبیات و نگارش فارسی درسنامه فارسی عمومی،تقوی،واژگان خرد
محمد تقوی؛ عبدالله رادمرد؛ مهدی زرقانی؛ محمدعلی غلامی نژاد
140,000
مفاهیم کلیدی مدیریت استراتژِیک،ساترلند،مشفق،د.امام صادق
جانتان ساترلند؛ مهدی مشفق؛ دیانا کانول؛ محمد تقوی
111,000