نویسنده: شاپور طاحونی
تعداد عنوان ها: 28
تحلیل سازه ها(روش کلاسیک و ماتریس)،طاحونی
شاپور طاحونی؛ محمدرضا اخوان لیل آبادی
980,000
طراحی ساختمان های بنایی ، طاحونی ، علم ادب
شاپور طاحونی؛ آرش نیری
500,000
مقاومت مصالح ، پوپوف ، طاحونی
شاپور طاحونی؛ ایگور پوپوف
440,000
مهندسی سواحل و بنادر،طاحونی،و2،علم ادب
شاپور طاحونی؛ منصور بیات
950,000
مقاومت مصالح ، پوپوف ، طاحونی،پارس آیین
ایگور پوپوف؛ شاپور طاحونی؛ فردیناند بی یرور اسل؛ جانسون
290,000
دستنامه اجرای بتن،طاحونی،رمضانیانپور،علم و ادب
علی اکبر رمضانیانپور؛ جوزف ای. دوبروولسکی؛ شاپور طاحونی؛ جوزف جی. وادل؛ منصور پیدایش
1,100,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه