نویسنده: شاپور طاحونی
تعداد عنوان ها: 28
تحلیل سازه ها(روش کلاسیک و ماتریس)،طاحونی
شاپور طاحونی؛ محمدرضا اخوان لیل آبادی
850,000
طراحی ساختمان های بنایی ، طاحونی ، علم ادب
شاپور طاحونی؛ آرش نیری
500,000
مقاومت مصالح ، پوپوف ، طاحونی
شاپور طاحونی؛ ایگور پوپوف
440,000
مهندسی سواحل و بنادر،طاحونی،و2،علم ادب
شاپور طاحونی؛ منصور بیات
500,000
مقاومت مصالح ، پوپوف ، طاحونی،پارس آیین
شاپور طاحونی؛ ایگور پوپوف؛ فردیناند بی یرور اسل؛ جانسون
290,000
دستنامه اجرای بتن،طاحونی،رمضانیانپور،علم و ادب
جوزف ای. دوبروولسکی؛ علی اکبر رمضانیانپور؛ جوزف جی. وادل؛ شاپور طاحونی؛ منصور پیدایش
1,100,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه