نویسنده: رمضان عباس نژاد
تعداد عنوان ها: 20
آشنایی با شبکه GSM ،عباس نژاد،علوم رایانه
رمضان عباس نژاد؛ حسن شمع علیزاده
150,000
مبانی فناوری اطلاعات ، قمی
عین الله جعفرنژادقمی؛ رمضان عباس نژاد
200,000
برنامه نویسی به زبان اسمبلی،قمی،ویراست2،علوم رایانه
عین الله جعفرنژاد قمی؛ رمضان عباس نژاد
280,000
آموزش گام به گام ویژوال بیسیک نت،قمی،و3،علوم رایانه
عین الله جعفرنژاد قمی؛ رمضان عباس نژاد
180,000
برنامه نویسی به زبان اسمبلی قمی،علوم رایانه
عین الله جعفرنژاد قمی؛ رمضان عباس نژاد
180,000
آموزش گام به گام ویژوال بیسیک،قمی،و2،علوم رایانه
عین الله جعفرنژادقمی؛ رمضان عباس نژاد
230,000
برنامه نویسی با دلفی ، ویراست 2 ، قمی
عین الله جعفرنژاد قمی؛ رمضان عباس نژاد
120,000
آموزش گام به گام SQL ، چ4، قمی
عین الله جعفرنژادقمی؛ رمضان عباس نژاد
70,000
آموزش گام به گام برنامه نویسی با ویژوال ++C ، قمی
عین الله جعفرنژاد قمی؛ رمضان عباس نژاد
120,000
برنامه سازی سیستم،عباس نژاد
رمضان عباس نژاد
65,000
خودآموز اکسس ، قمی
عینالله جعفرنژاد قمی؛ رمضان عباس نژاد
95,000
آموزش گام به گامWORD،قمی،عباس نژاد
عین الله جعفرنژاد قمی؛ رمضان عباس نژاد
40,000
آموزش گام به گام J#.NET ، قمی
عین الله جعفرنژاد قمی؛ رمضان عباس نژاد
45,000
درس وکنکور برنامه نویسی به زبان c ، وحیدی
رمضان عباس نژاد؛ جواد وحیدی
30,000
آموزش گام به گام ویژوال نت Visual C++.NET ، قمی
عین الله جعفرنژاد قمی؛ رمضان عباس نژاد
50,000