تعداد عنوان ها: 32,705
تاریخ عیلام،آمیه،بیانی،د.تهران
شیرین بیانی؛ پیر آمیه
120,000
طراحی شیرهای سرو الکتروهیدرولیکی ، قنبری ، هوافضا
49400 ؛ داوود قنبری؛ اشرف حسین زاده
76,000
تجهیزات زمینی موشک ها ، عبدی
18850 ؛ بیژن عبدی
29,000
مرجع جامع ANSYS ، آدمی،صنایع هوا فضا
50700 ؛ حجت الله آدمی؛ خورشید حمید زاده
78,000
دانش زنجیره تامین ، کریمی،هوافضا
19500 ؛ والاس جی. هوپ
30,000
فناوری اینرسی ج1،الهیان،هوا فضا
182584 ؛ محمدعلی الهیان
280,000
اثرات اتمسفر بر انتشار امواج الکترومغناطیسی ، مریجی
32500 ؛ حجت مریجی؛ محمد مرادزاده
50,000
قانون چک،سفته، برات 98،منصور
جهانگیر منصور
150,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعد آخرین صفحه